حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی: سیاست‌های سازمان ملل و مسئولیت‌های شرکت‌ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب‌وکار

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب‌وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت‌ها پس از ظهور جهانی‌سازی. رسانه‌ها به‌طور منظم از تخلفات شرکت‌های چندملیتی به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه گزارش می‌دهند. جهانی‌سازی، قدرت کسب‌وکارهای بزرگ را درحالی‌که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می‌دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین‌المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین‌المللی و برنامه‌های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب‌وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت‌های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین‌المللی سازمان ملل اقدام می‌کنند؟
برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم‌انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت‌ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب‌های متفاوت تحلیل‌شده و بحث‌ها و تنش‌ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت‌های مختلف شرکت‌ها که در متن جدید آمده، ارائه می‌شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت‌ها، اقدامات آن را بی‌فایده می‌سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت‌ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها استفاده می‌کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ‌ملاحظه قرار نمی‌گیرد. هنگامی که شرکت‌ها در انجام فعالیت‌های خود آزاد هستند، اقدام به قانون‌شکنی می‌کنند؛ زیرا دولت‌ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی‌پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به‌دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت‌های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب‌کاران پیمان‌نامه جهانی خود است. شرکت‌ها می‌بایست به‌واقع از اخلاقیات به‌عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت‌ها اجازه خواهد داد تا مقررات‌شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین‌المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به‌دنبال دارد، طراحی کنند درحالی‌که کاملاً به حقوق بشر در کسب‌وکار نیز پایبند خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights And Multinational Corporations: The United-Nations Policies And Companies’ Responsibilities To Protect Human Rights In Business

نویسنده [English]

  • Pooya Yaghoobirad
Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to understand the role of the United Nations in safeguarding and guaranteeing human rights in the business world, as well as understanding the new social responsibility of companies further to the globalization. The media regularly report on the misconduct of multinational corporations, especially in developing countries. Globalization has strengthened the power of the big enterprises while exposing poor countries to it. The United Nations has established itself as a world leader and is working in order to resolve disputes effectively, through international legislation. The questions of the present research are: 1- What is the impact of international legislation and programs set up by the United Nations in guaranteeing human rights in business? 2. Do multinational corporations really work to implement and promote corporate social responsibility to comply with international law?
The company's social responsibility programs, while having a social perspective, are in line with the companies' duties to ensure ethics. In the background of the research, the evolutionary process in the development of different frameworks has been analyzed and the debates and tensions before the codification of 2011 guiding principles have been shown. It also explains the various responsibilities of companies in the new text. The lack of legal authority of the United Nations against these companies renders its actions useless, and the impact of the guiding principles is clearly limited. Companies, in turn, use corporate social responsibility programs to have a better reputation. The ethical actions expressed by their leaders are not taken into account in practice. When companies are free to do business, they break the law; because governments are either incapable of enforcing the law or not doing so. Proposals for the United Nations are to find a way to gain legal authority over multinational corporations, as well as to identify the true subjects and fraudsters of its global compact. Companies should really use ethics as a fundamental principle and belief, not a goal. This will allow companies to regulate their rules and be subject to the less pressured by international regulations, as well as design business programs that pursue sustainable economic benefits while fully adhering to human rights in business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multinational corporations
  • Human rights
  • United Nations policies