جایگاه حمایتهای حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید قم، قم، ایران

10.48300/jlr.2021.279730.1619

چکیده

امروزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره‌مندی از آن استاندارد‌های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن‌آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می‌رسد کودکان با توجه به ویژگی‌های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی‌های لازم برای بهره‌مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی ‌بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Cyberspace on the Abuse of the Right to Raise a Child with Emphasis on Religious Education

نویسندگان [English]

  • mohamad ali badami 1
  • mohamad mahdi meghdadi 2
1 PhD student, Department of Islamic Jurisprudence and Fundamentals, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Mofid University of Qom, Mofid University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Today, information and communication technology has penetrated the most private strata of human life and its scope is becoming more and more than yesterday. Acknowledging the benefits of this technology, the available evidence confirms that if the necessary standards are not used in its use, it will have harmful and irreparable effects. This technology has a direct and indirect effect on all age groups of society, but children seem to be the most important victims of this phenomenon due to their characteristics; Because they do not have the necessary capabilities to use this technology healthily and positively. Among the rights that exist for children in the use of technology, this article emphasizes the right of educating children to create opportunities and contexts for audiences and users, especially children, in cyberspace by establishing a system of religious education and Islamic teachings. And to play a role in building religious identity, strengthening human motivation and media education, and in promoting the realization of the right to education in children in cyberspace, can prevent the abuse of their right to education in the use of information and communication technology in a desirable and healthy environment, and On the other hand, by enumerating the causes and factors of vulnerability in the existing cyberspace, by presenting preventive methods against such harmful currents, effective and efficient steps were taken towards the higher interests and interests of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right
  • child
  • cyberspace
  • right to education
  • religious education