امکان سنجی قتل از طریق فضای مجازی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجو

10.48300/jlr.2021.283231.1631

چکیده

قتل از طریق فضای مجازی، واقعیتی فنی-حقوقی است که شناخت آن و پی بردن به جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی، نیازمند انجام مطالعات میان رشته‌ای است. ولی از نگاه حقوقی، قتل از طریق فضای مجازی، به مجموعه اعمال مجرمانه‌ای گفته می‌شود که از جهت رکن روانی، هم‌چون قتل سنتی با انگیزه‌های شخصی مانند انتقام جویی یا انگیزه‌های مالی رخ می‌دهند و از لحاظ رکن مادی، تابع سه معیار متفاوت‌است. نخست، معیار هدف جرم و آن ناظر به اقداماتی است که علیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های فضای مجازی صورت گرفته و از طریق ایجاد اختلال در آن‌ها منجر به قتل می‌گردد. دوم، با معیار وسیله ارتکاب جرم که طبق آن فضای مجازی هم‌چون وسیله ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار می‌گیرد. سوم، معیار آثار بیرونی است که طبق آن قتل از طریق فضای مجازی به اقداماتی گفته می‌شود که در فضای بیرون منجر به قتل افراد می‌شود. علاوه بر بررسی ماهوی قتل از طریق فضای مجازی، اتخاذ تدابیری به‌منظور مقابله و پیشگیری از آن ضروری است که این امر نیازمند ابهام زدایی از قوانین و هم‌چنین اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی است و از آن‌جا که اصلاح قوانین و اختصاص آئین دادرسی افتراقی به پدیده‌ای مجرمانه فرع بر وجود و فراگیر شدن آن در جامعه است،ابتدا باید نسبت به آن امکان سنجی صورت گرفته و واقعیت آن در جامعه حقوقی اثبات شود که دراین راستا مراجعه به اخبار و نظرات متخصصین در این عرصه و قوانین موجود علی‌رغم پراکندگی آن‌ها مؤثر خواهدبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Murder through cyberspace

نویسنده [English]

  • Peyman Nakhaie Moghaddam
student
چکیده [English]

Cyber terrorism is one of the latest examples of real terrorism and an increasing threat to the international community, employed by individuals having access to this modern science and wants to apply it against third world countries through illegal employment of modern technologies and electronic and computer devices in virtual space. Therefore, putting aside the fact that it is the West which is mostly the main cause of cyber terrorism while claiming leading the fight against it, there are certain international documents designed and approved to prevent and contain all forms of terrorism, particularly cyber terrorism. Pathologically speaking, we can claim that these documents not only have not brought any success in fighting this emergent phenomenon, but have, also, deteriorated the situation by paving the way for its rise in national and international arena. Thus, the present article takes a close look at cyber terrorism and its related concepts and evaluates the international documents from the perspective of international criminal law., this article tries to review general concept of cyber terrorism as a criminal phenomenon and Strategies and shortcomings of the legal system to deal with it.This Research through interdisciplinary study and with constructivist approach, will explore the phenomenon of cyber-terrorism, and will respond to it, how mental frameworks actors in the international arena will be effective on creating cyber threats, and in resolving this security dilemma In the social process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Murder
  • cyber space
  • cybercrime
  • manslaughter