شروط ضد رقابتی در قراردادهای حمل و نقل با نگاهی به رویه قضایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حقوق حمل و نقل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.334431.1999

چکیده

قراردادهای حمل و نقل به‌واسطه نقض غیرقابل‌انکاری که در اقتصاد دارند جزء قراردادهای شایع در عرصه تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شوند. این قراردادها مانند بسیاری از قراردادهای امروزی، گاه به‌واسطه الحاقی و یکطرفه‌بودن، دارای شروطی هستند که با قواعد حاکم بر حقوق رقابت تعارض دارند. با عنایت به کمبود ادبیات حقوقی کشور ما در این زمینه و ارتباط بحث با حوزه‌های مختلف حقوق رقابت،حقوق حمل و نقل، حقوق مصرف‌کننده، حقوق کیفری و به‌طور کلی حقوق بازار، این مقاله درصدد برآمده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیق با حقوق رقابت کشورهای دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که آیا مقررات حقوق رقابت ایران از حیث برخورد قانونی با شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل-ونقل، روشن و جامع است؟ فرضیه‌ی اثبات‌شده‌ی مقاله آن است که به‌رغم برخورداری مقررات فعلی از نقاط قوت قابل توجه، در برخی زمینه‌ها شاهد ابهامات و خلأهایی هستیم که بر روی رویه شورای رقابت کشور نیز می‌تواند اثر منفی بگذارد. بخش نخست مقاله، مترصّد طرح و تبیین مصادیق شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل و نقل است و در بخش دوم، ضمانت اجراهای این شروط بررسی و نهایتاً پیشنهادهای روشن و کاربردی به گروه‌های بهره‌بردار از نتایج این تحقیق ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antitrust Clauses in Transportation Contracts with the overviews of judiciary of cases

نویسندگان [English]

  • hakime safaei mohammad abadi 1
  • mahdi khaghani 2
  • Mohsen Sadeghi 3
1 Master's degree, Transport Law Department, Faculty of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Samat Research and Development Institute of Human Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Transportation contracts are considered to be very common in the field of domestic and international trade due to undeclared violations of the economy. These contracts, like many of today's contracts, sometimes due to additionality and one-sidedness, are subject to conditions that conflict with the rules governing competition law. Due to the lack of legal literature in our country and the relationship between the various areas of competition law, economic rights, transportation rights, consumer rights and generally market rights, this paper seeks to work through a library and analytical approach. And compliance with the competition law of the European Union, to answer the question of whether the rules of Iranian competition law are clear and comprehensive in terms of legal conflict with antitrust clauses in transportation contracts? The hypothesis of this paper is that, despite the current regulations, there are significant strengths, in some areas we see ambiguities and gaps that can have a negative effect on the practice of the country's competition council. The contents of this paper are presented in two parts: in the first section, examples of antitrust clauses in transportation contracts and in the second part, the guarantee of the implementation of these conditions are examined and, finally, clear and practical proposals to groups that exploit the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation Contracts
  • Competition Law
  • Antitrust Contracts
  • Iranian Law
  • EU