قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا

10.48300/jlr.2022.153654

چکیده

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Territory of Crime-Related Crimes in the Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • MORTEZA SERVATI BINIYAZ 1
  • fereydoon jafari 2
1 University Islamic Azad of Hamedan
2 Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Today, many currency crimes in the Iranian legal system have come to legislators with different titles; crimes such as currency smuggling, embezzlement, hoarding, illegal seizure, etc., in laws such as the Islamic Penal Code and certain laws such as the Smuggling of Goods and Currency Act Approved in 2013 is anticipated. Hence, the scope of the commission of currency-related crimes can be predicted at various levels of the Iranian legal system. However, it can be argued that the purpose of the establishment of different laws in relation to currency criminals is to prevent such types of crime in the country, which appears as legislative, judicial or criminal policies. Nevertheless, in the present study, we seek to explain the general scope of committing crimes related to foreign exchange at the macro and micro level in Iranian law, which we will examine and analyze by reading and analyzing the materials that are derived from the library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: Crime
  • currency
  • currency smuggling
  • prevention
  • punishment