تاثیـر قاعـده‌ی احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

10.48300/jlr.2022.353233.2130

چکیده

مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه‌ تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده‌ی 495 ق.م.ا.، تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن‌نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توام با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می‌کند. مطابق با حقوق ایران ـ بر اساس ماده‌ی 509 ق.م.ا.ـ شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن‌نیت، این است در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری( و نه مسئولیت مدنی) او می‌شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان می‌باشد.مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the rule of benevolence on the doctor's responsibility; Comparative case study: Iranian and American law

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alizadeh 1
  • Ardavan Arzhang 2
  • Rasoul Rafiee 3
1 PhD in Jurisprudence and Law, Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Theology, Qom University, Qom, Iran.
2 Department of Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Theology, Meybod University, Meybod, Iran
3 PhD student, Department of Private Law, Faculty of Theology, Meybod University, Meybod, Iran.
چکیده [English]

The civil responsibility of the doctor in Iranian and American law is based on the theory of fault. With the difference that according to Article 495 of the Islamic Civil Code, the fault of the doctor is assumed and he must prove his innocence. According to the Good Samaritan Laws, to remove the civil and criminal liability from the doctor, the mere act of good faith is sufficient, provided that he has not committed a gross fault, even if there are emergency conditions in the hospital environment or outside of that environment. According to Iran's laws - based on Article 509 of the Islamic Civil Code - including the implementation of the rule of beneficence towards the doctor and the loss of the guarantee from him, in addition to having good intentions, this means that he should not commit fault and aggression in practice. The mere act of good faith only causes his criminal liability (and not civil liability) to be removed. The prohibition of beneficence in citing harm to the benevolent physician and the conventional proportionality between benevolent action and avoided harm are among the elements of benevolence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ehsan Rule
  • Good Samaritan Laws
  • Medical Fault
  • Iran
  • America