پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و حقوق، گروه فقه و حقوق اسلامی، الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه فقه و حقوق، الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.341506.2049

چکیده

آرا مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به‌عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایرآن‌هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن صرفاً به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه‌شده که از آن به‌عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می‌شود اما از پرسش‌هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته؟ از این نظر که حقوق ایران نشأت گرفته از فقه اسلامی است به‌زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق‌دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده‌اند در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری‌شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته‌شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می‌رود و بدین ترتیب نمی‌توان مانعی برای به‌کارگیری از رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of judicial procedure in the essence of the method of the wise

نویسندگان [English]

  • Moein Gholamalipour 1
  • Ahmad Bagheri 2
1 University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Frequent judicial decisions in similar cases are known as judicial procedure. This event, as one of the sources of law, has a significant role in the development and excellence of the rights of societies. However, Iranian law is no exception But its role is limited to the issuance of a unanimous ruling in the Supreme Court, which is referred to as judicial procedure in a specific sense. But one of the questions that has always been asked is why judicial procedure in the general sense has not had a proper place in Iranian law? And why no effort has been made to implement it in the Iranian judicial system? Since Iranian law originates from Islamic jurisprudence, the reason for this is the incompatibility of jurisprudence with Islamic rules, to the extent that a number of jurists have also denied the principles of jurisprudence in Islamic law. In this research, which has been collected by a descriptive analytical method, while examining the manners of the wise and its philosophy, the functions of judicial procedure and manners have also been explained. Also, by examining the nature of the morals and judicial procedure, it was found that the morals of the wise are one of the original principles of judicial practice. Thus, there can be no obstacle to the application of judicial procedure in the general sense (rule-making procedure) in the Iranian judicial system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial procedure
  • the way of the wise
  • legal rule
  • The interests of the system
  • Jurisprudence and Law