دو سیستم قضایی در یک منطقه : رابطه ی میان دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه روابط بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.360294.2162

چکیده

حمایت از حقوق بنیادین بشر در قاره اروپا توسط دو نهاد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دیوان اروپایی حقوق بشر ، به صورت موازی به عمل می آید . در حالیکه دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا در روند رسیدگی به دعاوی ، تکیه بر منشور حقوق بنیادین دارد ، دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مبادرت به صدور رای می نماید . این امر منجر به ایجاد شکاف و واگرایی دررویه ی این دونهاد شده که در کنار عدم الحاق اتحادیه به کنوانسیون حمایت از حقوق بشر ، پیرو نظریه ۲/۱۳ دیوان دادگستری ، حمایت از حقوق بنیادین بشر را در بلندای زمان با چالش مواجه می سازد .با این حال دیوان دادگستری اتحادیه ی اروپا که به سبب عدم الحاق به کنوانسیون مورد انتقادقرار گرفت و به عدم التزام به حقوق بنیادین بشر محکوم شد ، در بلندای زمان تلاش نموده است با وام گیری از رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و توسعه رویه خود ، حمایت از حقوق بنیادین بشر را در راستای تحقق اهداف اتحادیه و با اتکا به اصول آن ،‌ اعتلا ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Judicial Systems in One Area : Relationship between European Court of Justice and European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

  • Sadaf Safavipour 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
1 Law faculty of Allame Tabatabee University
2 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Fundamental human rights is being safeguarded by two main judicial bodies throughout Europe . The Strasbourg court guarantees the respect of the rights enshrined in the Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , while the Luxembourg court is not and has never been a human rights court. However, its mandate has transcended the stage of market integration, therefore this organ had to consider the case law of Strasbourg court and convention. Nevertheless as soon as the Charter of Fundamental Rights came into force , the Luxembourg court relied on its own catalogue of rights and ignored the aforementioned sources . This approach parallel to non-accession of the European union to the Convention following opinion 2/13 of the Court of Justice of European Union may affect the longer term of the Convention system and result to challenges in protecting fundamental human rights.Nevertheless , since the European Court of Justice was convicted of not being dedicated to fundamental human rights , this organ tried to improve human rights through relying on European Court of Human Rights precedent shoulder to shoulder of enhancing its own case law in the light of EU goals and principles .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental human rights
  • Court of Justice of European Union
  • European Court of Human Rights
  • Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
  • European Charter of Fundamental Rights