بررسی تعهدات وکیل دادگستری با تأکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 دانشیار، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. استاد مدعو، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استاد تمام، بازنشسته دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد مدعو، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

4 استادیار، بازنشسته دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران. استاد مدعو، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.48300/jlr.2023.356041.2149

چکیده

تعهدات و محدودیتهای وکیل، از موضوعات مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به نحو پراکنده ای طرح شده است. سکوت قوانین شکلی و نیز عدم طرح برخی از مباحث ماهوی مرتبط با عقد وکالت در قانون مدنی، رویه قضایی و دکترین حقوقی را ناچار از مداخله و ارایه طریق نموده است. بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی مبین آن است که تعهد به حضور وکیل دادگستری در جلسه دادرسی، با استثناهایی همراه بوده و در عین حال، وکیل دادگستری دارای تعهدات، محدویتهای و اختیاراتی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. امکان تعدد وکلا، شرایط را برای حضور یکی از وکلا و ارایه لایحه وکیل دیگر فراهم می‌سازد؛ هرچند که موکل می‌تواند اقدام انفرادی وکلا را اجازه ندهد. با در نظر گرفتن این حقایق، مقاله حاضر به بررسی تعهدات، محدودیتها و تکالیف وکیل دادگستری با تکیه بر رویه قضایی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای موارد مبهم ارایه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the obligations of a lawyer with an emphasis on judicial procedure

نویسندگان [English]

  • Payam Khanjari Kakavandi 1
  • Mostafa Elsan 2
  • Nejad Ali Almasi 3
  • Abdullah Kiaee 4
1 PhD student in Private Law, Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Visiting professor at Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Retired full professor of Tehran University, Tehran, Iran. Visiting professor at Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
4 Retired professor of Imam Khomeini International University,Qazvin, Iran. Visiting professor at Zanjan branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Obligations and limitations of a lawyer are one of the important issues that have discussed in the Civil Procedure Law and the Criminal Procedure Law. The silence of the statutes and the lack of discussion of some substantive issues related to the power of attorney contract in the civil Act have forced judicial practice and legal doctrine to intervene and provide a way. Examining the Acts and regulations and the judicial procedure shows that the obligation to lawyer’s present in the hearing was accompanied by exceptions and at the same time, the lawyer has obligations, limitations and powers that need to be examined more carefully. The possibility of multiple lawyers provides the conditions for the presence of one lawyer and the presentation of another lawyer's bill. Although the client cannot allow the individual action of the lawyers.
Considering these facts, this paper examines the obligations, limitations, and duties of a lawyer based on judicial practice and provides the necessary solutions for ambiguous cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lawyer
  • judicial procedure
  • obligations
  • proceedings
  • limitations