نقش مقررات سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کننده

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق،تهران جنوب واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

4 استاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

10.48300/jlr.2023.351387.2121

چکیده

نقش نهاد حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کننده


چکیده
بحث فعلی در مورد مقررات مصرف کننده در بازارهای آزاد بر دو فرضیه متمرکز است: جهانی شدن اقتصادی تلاش های دولت ها برای حمایت از مصرف کنندگان را از بین می برد. و اینکه موسسات تجارت آزاد بین المللی، به ویژه سازمان جهانی تجارت (WTO)، نمی توانند به طور موثر با اختلافات متقابل فزاینده بین المللی در مقررات مصرف کننده کنار بیایند. باید به این موضوع توجه داشت که چرا مقررات مصرف کننده اغلب سختگیرانه شده است و اینکه چرا تنها زیرمجموعه کوچکی از تفاوت‌های فراملی در مقررات مصرف‌کننده منجر به ایجاد اختلافات تجاری می‌شود که حل آنها بسیار دشوار است و چگونه می‌توان این زیرمجموعه را شناسایی کرد. بر این اساس با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای درصدد بررسی نقش سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق مصرف کننده می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تا نگرانی های سازمان جهانی تجارت در مورد حمایت از مصرف کننده و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه، سازمان مزبور را بر آن داشته است تا نقایص موجود را با توجه به مقررات این سازمان برطرف نماید.

کلمات کلیدی:
سازمان جهانی تجارت، مصرف کننده، اقتصاد، اختلافات تجاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the rules of the World Trade Organization in the development of consumer rights.

نویسندگان [English]

  • Sepideh Zebardast 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi 3
  • Reza Mousazadeh 4
1 PhD student, Department of Law, South Tehran, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Law and Political Science, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty Member, Department of International Law, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The current debate about consumer regulation in free markets centers on two hypotheses: that economic globalization erodes governments' efforts to protect consumers, and that international free trade institutions, particularly the World Trade Organization (WTO), , cannot effectively deal with the growing international mutual differences in consumer regulations. Consideration should be given to why consumer regulation is often rigid, why only a small subset of transnational differences in consumer regulation lead to trade disputes that are so difficult to resolve, and how to identify this subset. Based on this, it is trying to investigate the role of the World Trade Organization in the development of consumer rights with an analytical-descriptive method and in a library form. The findings of the research show that the World Trade Organization's concerns about consumer protection and its consequences for developing countries have prompted the said organization to fix the existing deficiencies according to the organization's regulations.
key words:
World Trade Organization, consumer, economy, trade disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "World trade organization
  • consumer
  • trade dispute "