نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.48300/jlr.2023.375326.2224

چکیده

ویژگی‌های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می‌گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه‌ی بین‌المللی قرار گیرد. این را می‌توان در واکنش‌های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه‌های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش‌ها مهم می‌نماید؛ واکنش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می‌رسد رویه‌هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است؛ از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه‌ی حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه‌ی میراث فرهنگی می‌تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به ‌عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضاء ملل متحد الزام‌آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه‌ها‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته‌های این پژوهش به این نتیجه می‌رسیم که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the United Nations Security Council in the Protection of Cultural Heritage

نویسندگان [English]

  • Bagher Beidaghi 1
  • Peyman Bolouri 2
  • Malek Zolghader 3
1 Ph.D. Student in Public International Law, Faculty of Humanities and Arts, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Arts, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Humanities and Arts, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Due to the various characteristics of cultural heritage, any attack on it draws the attention of the international community. This can be seen in the reactions of the United Nations (UN) to the destruction, looting, and trafficking of the cultural heritage of countries such as Iraq, Syria and the other countries committed by terrorist groups. What is important here is the United Nations Security Council's reactions to this issue. It seems that, in terms of securitizing cultural heritage, the procedures taken by the Security Council for the protection of cultural heritage have included requiring internal measures (affecting the domestic law of countries) and referring to the humanitarian aspects of cultural heritage. Paying attention to the Security Council’s performance with regard to cultural heritage can be effective since the Security Council, as the main pillar of the UN, has the primary duty of maintaining international peace and security and its decisions are binding for the UN members as per the UN Charter. To this end, this paper, by adopting a descriptive and analytical approach, tries to examine and explain the procedures of the United Nations Security Council for the protection of cultural heritage. Based on the findings of this paper, we conclude that United Nations Security Council’s resolutions have been effective in protecting cultural heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Heritage
  • Human Rights
  • Domestic Law
  • Terrorism
  • Security Council’s Resolutions