واکاوی قوانین مالیاتی بین المللی ایران در پرتو موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

حسابرس ارشد مالیاتی/سازمان امور مالیاتی کشور

10.48300/jlr.2023.387458.2298

چکیده

طبق قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد تمامی اشخاص ایرانی و خارجی در یا از کشور ایران و درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران از خارج از کشور مشمول پرداخت مالیات است. بنابراین کفایت قوانین مالیاتی تاثیری بسزا در تنظیم روابط دولت ایران با فضای کسب و کار بین المللی دارد. ناکارآمدی این قوانین در اعمال حاکمیت مطلوب مالیاتی بر فعالان اقتصادی بین المللی می تواند ضمن ایجاد زمینه اجتناب و فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را با چالش روبرو سازد. برای اطمینان از کفایت قوانین مالیاتی در تنظیم اثربخش رابطه حاکمیت و فعالان اقتصادی خارجی، شناخت ابعاد بین‌المللی قوانین مالیاتی ضروری است. این مقاله ابعاد بین المللی قوانین مالیاتی را از حیث احکام ناظر بر مالیات در سطح فراملی در قوانین مالیاتی و مفاد تفاهم نامه های بین المللی مالیاتی بررسی نموده است. بررسی ها حول محور قوانین و مقررات مربوط به شش حوزه عملکردی نظام مالیاتی انجام شد تا مشخص شود که در کدام حوزه‌ها با ضعف قانون روبرو هستیم و همزمان پیشنهاداتی برای بهبود قوانین مالیاتی در حوزه ها مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Iran's international tax laws in the light of double taxation avoidance agreements

نویسنده [English]

  • Majid pournaji
Senior Tax Auditor/ Iranian National Tax Administration
چکیده [English]

According to the law of direct taxes, the income of all Iranian and foreign persons in or from Iran and the income of Iranian persons residing in Iran from abroad includes the payment of taxes. Therefore, the adequacy of tax laws has a great impact on regulating the relations between the Iranian government and the international business environment. The ineffectiveness of these laws in applying the desired tax governance to international economic actors can create a context for tax avoidance and evasion, and challenge tax justice. To ensure the adequacy of tax laws in effectively regulating the relationship between the government and foreign economic actors, it is necessary to know the international dimensions of tax laws. This article has examined the international dimensions of tax laws in terms of rulings on taxation at the transnational level in tax laws and the provisions of international tax agreements. Investigations were conducted around the laws and regulations related to the six functional areas of the tax system in order to determine in which areas we are facing the weakness of the law and at the same time suggestions were made to improve the tax laws in the areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Direct taxes law
  • tax system
  • international tax
  • double taxation
  • avoiding double taxation