تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2021.306324.1784

چکیده

بیش از یک میلیون نفر در نسل کشی 1994 رواندا مشارکت داشتند. رواندا که زیربنای عدالت کیفری اش توسط نسل کشی ویران شده بود، چگونه تلاش نمود تا مجرمان را به دست عدالت بسپارد؟ در این مقاله، نخست در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی با توسل به ابتکارات قضایی رواندا یعنی دادگاه‌های گاچاچا، الهام گرفته اما متفاوت از سیستم عدالت سنتی جامعه- محور برای رسیدگی به جنایات نسل‌کشی و تحکیم صلح و سازش هستیم. پس از بررسی مختصر سیستم عدالت غیررسمی پیش از استعمار و خاستگاه و نحوه شکل‌گیری دادگاه‌های گاچاچا، به تشکیلات، اختیارات و روند دادرسی دادگاه می‌پردازیم. در نهایت، با برجسته نمودن برخی از دستاوردها و پیامدهای دادگاه، بر چالشهای حقوق بشری (از جمله حق بر دادرسی عادلانه، عدم مشروعیت و مسئولیت ناپذیری) و نقاط ضعف سیستم گاچاچا تمرکز می‌نماییم. علیرغم انتقاداتی که بر سیستم گاچاچا وارد است استدلال اصلی مقاله این است که اجرای عدالت انتقالی با استفاده از سیستم گاچاچا در رواندا، زمینه ساز استقرار حقوق بشر، بازگشت آرامش و ثبات در جامعه مخاصمه‌زده یا در حال گذار رواندا به دموکراسی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights Analysis of Borderline Mechanism of Transitional Justice in Rwanda: Gacaca

نویسندگان [English]

  • Yousef Babaei Dashlibroon 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
1 Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabatabaei
2 Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

It is said the more than one million have participated in 1994 genocide of Rwanda. Rwanda, while its justice infrastructure was ruined due to genocide, how did try to respond to perpetrators of international crimes? In this article, first we will provide a general picture of transitional justice in Rwanda in the form of Gacaca courts which was inspired by traditional and society based models. Then we will depict the informal system of justice before colonialism and origins and establishment of Gacaca courts and their structure and procedural law. At the end we will emphasize on the achievements and outcomes of Gacaca courts and at the same time human rights challenges of Gacaca system (including fair trial, non accountability) will be shown. Although Gacaca system has been criticized, our argument in this article is that using Gacaca system in Rwanda has helped to establish human rights, return of peace and stability in conflicted society of Rwanda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gacaca
  • informal mechanisms of transitional justice
  • Rwanda
  • human rights
  • genocide