کنشگری بازیگران غیردولت و بازتعریف مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر حقوق بین‌الملل، دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.48300/jlr.2023.346714.2083

چکیده

تعریف و معیارهای دارا شدن شخصیت حقوقی بین‌المللی یکی از مباحث بحث برانگیز در حقوق بین‌الملل است. موضوع اصلی در این حوزه این است که در حقوق بین‌الملل چه کسانی و با داشتن چه ویژگی‌هایی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی می‌شوند که در ادامه بتوان آن‌ها را تابع (سوبژه) حقوق بین-الملل نامید. هر کدام از متفکرین و نظریه‌پردازان در حقوق بین‌الملل تلاش داشته‌اند که قالب و معیارهایی را برای شناسایی شخصیت حقوقی بین‌المللی تعریف کنند. بنا بر عوامل و شرایط مختلف، حقوق بین‌الملل رویکردهای متفاوتی نسبت به مسأله شخصیت حقوقی بین‌المللی و تبیین جایگاه بازیگران، به عنوان تابع یا متبوع (اوبژه)، داشته است. در آغاز، محوریت بر حضور دولت‌ها بود، اما به تدریج بازیگران نظام بین‌الملل اشکال مختلفی پیدا کردند و سازمان‌های بین‌المللی و بازیگران غیردولت همچون سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها، گروه‌های مسلح و غیره در صحنه بین‌الملل حضور پیدا کردند. لذا به تدریج شاهد این موضوع هستیم که عوامل تأثیرگذار بر شخصیت حقوقی بین‌المللی و نوع تعریف از این مفهوم دچار تغییر و تحول شده است. بنابراین، در عصر حاضر، حقوق بین‌الملل برای حفظ کارکرد خود نیاز به تبیین نوع رابطه با این بازیگران دارد. در این مقاله به چالش مواجهه‌ی حقوق بین‌الملل با بازیگران غیردولت از دریچه شخصیت حقوقی بین‌المللی پرداخته شده تا مشخص شود بازیگران غیردولت به چه ترتیب مخاطب حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activities of Non-State Actors and Redefining the Concept of International Legal Personality

نویسندگان [English]

  • Zahra MoshrefJavadi 1
  • Pouria Askari 2
1 ,Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A controversial issue in international law is how international legal personality is defined or by what criteria it is conferred. The field mainly tries to address the questions that who has an international legal personality, and what characteristics the actor must be endowed with, to be the subject of international law thereafter. scholars and theorists in international law have sought to define the standards and criteria in order to recognize the international legal personality. International law takes different approaches to the issue of international legal personality and specifies the status of actors, as Subject or Object, based on different factors and circumstances. In the beginning, the presence of states was the focus, however, other actors in the international system took on different forms gradually. Besides, International organizations and non-governmental entities such as non-governmental organizations (NGOs), companies, armed groups, etc. appeared on the international scene. therefore, we gradually observe that the influential factors and the definition of the international legal personality have transformed. Thus, nowadays, international law requires specifying the type of its relationship with these actors in order to preserve its function. This article represents the challenges of international law encountering non-state actors through the lens of international legal personality to determine how non-state actors are addressed by international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international legal personality
  • non-state actors
  • subject
  • state-centric