مسؤولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی، محدودیت‌ها و رویه قضایی با تأکید بر زلزله)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می‌گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می‌آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می‌توان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسؤولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تأکید بر مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساخت‌های قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیان‌های جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Responsibility Concerning Natural Incidents (Comparative study of the foundations,limitations and the) Jurisprudence with emphasis on Earthquake)

نویسنده [English]

  • Mostafa Elsan
چکیده [English]

Annually, natural incidents victimize thousands of peoples in the world and are consumed as serious threat to the security of people especially in developing countries. Recent researches on jurisprudence of some countries show some kinds of |"primitive" approaches on the law of civil responsibility concerning natural incidents aiming the prevention of the equivalent coming incidents. This essay, having knowledge of the fact that proper legal, executive and juridical foundations of due measures have not still been provided in Iran, focuses on some propositional necessary juridical, Legal and executive acts in order to ,minimize the losses of life and wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural incident
  • Predictability
  • Responsibility base
  • Force measure
  • State Immunity
1. 205 U.S. 349, 353 (1907)
2. 322 U.S. 47, 59 (1944)
3. 327 U.S. 573, 580 (1946)
4. 42 U.S.C.A. § 770 (7) (Supp. 1991)
5. Binder, Denis, "Act of God? or Act of Man?: A Reappraisal of the Act of God Defense in Tort Law", Review of Litigation, vol. 15, no. 1, 1996.
6. Durnford, John W., "The Liability of the Builder, Architect and Engineer for Perishing and Other Defects in Construction", Revue Juridique Themis, vol. 2, 1967;
7. Earthquake Hazard Reduction Act
8. Executive Order 12699, 55 Federal Regulation 835, January 5, 1990.
9. Federal Tort Claims Act 1952
10. Flatt, William "The Expanding Liability of Design Professionals", Memphis State University Law Review, vol. 20, 1990
11.0Flatt, William & Wesley R. Kliner, "When the Earth Moves and Buildings Tumble, Who Will Pay?–Tort Liability and Defenses for Earthquake Damage Within the New Madrid Fault Zone", Memphis State University Law Review, vol. 22, 1991
12. Frisby Fain, Constance, "Architect and Engineer Liability", Washburn Law Journal, vol. 35, 1995-1996, p. 47.
13. Johnston, Arch C., "Seismic Ground Motions in Shebly County". Tennessee. Resulting from Large New Madrid Earthquake CERI Technical Report, 88-1, 7 fig. 3, 1988.
14. Keeton et al., Prosser and Keeton on the Law of Torts, Fifth Edition, St Paul, MN, West Publishing 1984
15. Kunreuther, Howard, "The Case for Comprehensive Disaster Insurance", Journal of Law & Economy, vol. 11, 1968, p. 147.
16. N.L. Torts: Absolute Liability: "Rylands v. Fletcher", Michigan Law Review, vol. 31, no. 8 (Jun., 1933), pp. 1176-1178.
17. National Earthquake Hazards Reduction Program Reauthorization Act 1990
18. Nemmers, Erwin E., "Problem of Government Liability to Subcontractors under Terminated CPFF Prime Contracts-The Third Party Beneficiary Theory", Virginia Law Review, vol. 31, 1944-1945.
19. Palmer, Vernon, "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law", Tulane Law Review, vol. 62, 1988
20. Porter, James M., "Federal Tort Claims Act: Liability of United States for Negligence of Government Firemen", Michigan Law Review, vol. 55, no. 7, May, 1957
21. Ronald, B., "The King Can Do Wrong - The Oregon Tort Claims Act, Lansing", Oregon Law Review, vol. 47, 1967-1968.
22. Schwartz, Bernard, "Public Tort Liability in France", NewYork University Law Review, vol. 29, 1954.
23. Sommer, Joseph H., "Transforming Torts", Yale Law Journal, vol. 97, 1988
24. Sos, Emil F, Liability of Engineer for Defective Design, Cleveland State Law Review, vol. 19, 1970.
25. Sullivan, "Earthquake Damage: Need for a Viable Cause of Action", Law and the Social Order, 1972.
26. Tennessee Code Ann § 29-20-204 (a) 1980
27. Tennessee Governmental Tort Liability Act Supp. 1990
28. Traviss, William H., "Municipal Tort Liability in Tennessee: The King Can Do Wrong", Memphis State University Law Review, vol. 1, 1970-1971.
29. آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 1378/9/17
30. بخشنامه در خصوص جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی جهت زلزله دلخراش سال 69، مصوب 1370/6/26.
31. تصویب‌نامه در خصوص استمهال تسهیلات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر سیل استان‌های گلستان و خراسان خسارت دیده‌اند، مصوب 1380/6/21.
32. تصویب‌نامه در خصوص استمهال تسهیلات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر سیل استان‌های گلستان و خراسان خسارت دیده‌اند، مصوب 1380/6/21.
33. تصویب‌نامه در خصوص استمهال تسهیلات اعتباری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر سیل خسارت دیده‌اند، مصوب 1380/5/24.
34. تصویب‌نامه در خصوص استمهال تسهیلات اعتباری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر سیل خسارت دیده‌اند، مصوب 1380/5/24.
35. تصویب‌نامه راجع به استمهال باقیمانده تسهیلات پرداخت شده به آسیب‌دیدگان زلزله اردبیل، مصوب 1382/1/10.
36. تصویب‌نامه راجع به تسهیلات مختلف در شهرستان زلزله‌زده بم، مصوب 1384/7/13.
37. زرگوش، مشتاق، «مسؤولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی»، مجله رفاه اجتماعی، شماره (6) 23، 1385.
38. قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
39. قانون پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی در مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده استان‌های هرمزگان و آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری، مصوب 1356/3/14.
40. قانون تصویب‌نامه راجع به پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد دریافتی بانک‌ها از اهالی مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده، مصوب 1369/10/16.
41. قانون راجع به اجازه پرداخت بیست میلیون ریال برای کمک به سیل‌زدگان و جبران خسارت وارده به آنها، مصوب 1335/9/11.
42. کاتوزیان، ناصر (1378)، حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد ضمان قهری، جلد اول: مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
43. لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار به منظور ترمیم و بازسازی خسارات ناشی از سیل در استان همدان، مصوب 1359/3/21.