«رفتار عادلانه و منصفانه» دولت میزبان با پیمانکاران خارجی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

پیمانکاران خارجی، خصوصاً پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به علت حجم گسترده سرمایه‌گذاری‌هایشان، باید سال‌های متمادی در کشور میزبان حضور داشته باشند، در طول تاریخ، با رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی و نامطلوب دولت میزبان مواجه بوده‌اند، لذا همواره برای فعالیت در کشور میزبان، در پی کسب حمایت‌ها و تضمین‌هایی شفاف، مشخص و مؤثری بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. امروزه یکی از مؤثرترین حمایت‌هایی که در حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران (پیمانکاران) وجود دارد، استانداردهای رفتاری است که دولت میزبان باید آنها را در برابر پیمانکار خارجی رعایت نماید. باید گفت که از میان این استانداردهای رفتاری، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهم‌ترین استاندارد تلقی می‌گردد. این مقاله سعی داشته که این استاندارد را بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین‌المللی، آثار ناشی از این استاندارد کلی، مبهم و وسیع را شناسایی نماید و بدین وسیله تعهدات دولت میزبان از جمله دولت ایران را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی، خصوصاً در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی دریابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Fair and Just" Treatment of the Host State concerning the Foreign Investment Contracts

نویسنده [English]

 • BehAzin hasibi
چکیده [English]

It is necessary for foreign contractors, especially in the case of oil and gas with the huge amount of investments to stay for a rather long time in their host countries, and then they try to achieve clear and decisive warranties to face the unpredictable and improper treatments of the host states. Lately, one of the most effective kind of protection in international law of investment for contractors is the necessity application of some standards by host State and the "Fair and Just" Treatment of the host State is the most important of them.
In this essay while we attempt to study this standard in international law, we will analysis the consequences and results of this general and vague criterion in order to recognize the rights and duties of host States and foreign contractors especially in the case of oil and gas investments in contemporary international law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fair and Just Treatment
 • Minimum Standards
 • Treatment Standards
 • Foreign Investor
 • Foreign Contractor
 • bilateral investment treaties
 1. Amato, Anthony D., "Good Faith", Encyclopedia of Public International Law, vol. 2, Edited By R. Bernhardt, 1995
 2. Bilateral Investment Treaties 1995–2006: Trends in Investment Rulmaking, UNCTAD, 2007
 3. Canada Model BIT,2004, Article 5, awailable at: http://ita.law.uvic.ca/documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf.
 4. Dolzer, Rudolf & Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, New York, Oxford University Press, 2008
 5. Fair and Equtable Treatment, UNCTAD Series on Issues In International Investment Agreements, UNCTAD, (Geneva and New York, 1999), Available at: www.unctad.org
 6. Grierson-Weiler, Todd J. & Ian A. Laird, `Standars of Treatment`, in the book The Oxford Handbook of International Investment Law, Edited by P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer, Oxford University Press, New York, 2008
 7. http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
 8. http://www.icj-cij.org/docket/files/76/6707.pdf
 9. http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/disp-diff/NAFTA-interpr.aspx? lang=en
 10. http://www.naftaclaims.com/Disputes/Canada/Pope/PopeFinalMeritsAward.pdf,para. 181.
 11. http://www.state.gov/documents/organization/38710.pdf
 12. http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/US_Uruguay.pdf
 13. Mann, F.A., "British Treaties for the Promotion and Protection of Investment", British Year Book of International Law, no. 52, 1981
 14. Muller, J.P. & Th. Cottier, "Estoppel", Encyclopedia of Public International Law, pp. 116-119
 15. Stevens, Margrete & Rudolf Dolzer, Bilateral Investment Treaties, The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1995
 16. Tudor, Ioana, The Fair And Equitable Treatment Standard In International Law of Foreign Investment, New York, Oxford University Press, 2008
 17. Vandevelde, Kenneth J., "The Bilateral Investment Program of United States", Cornell International Law Journal, vol. 21, 1988, Available at: http://heinonline.org
 18. www.tarh.majlis.ir
 19. www.unctad.org

20.صبور، محمد، «آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (میگا) و استانداردهای سرمایه‌گذاری خارجی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 4، 138