غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه‌گذاری توسط دولت سرمایه‌پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول‌ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می‌شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی‌ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compensation for the Breach Of the Foreign Investment Contracts

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohebi
چکیده [English]

The ways of reparation for the breach of the contracts by host States are always important concerns for the foreign investors. Compensations in these circumstances assumed as the most usual way of reparation, yet these are so flexible which may depends on special circumstances in various cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Reparation
  • Foreign Investor
  • Investment Contracts
 
1. Azurix Corp., v. Argentine, ICSID Decision, ARB 01/12, Award 14 July 2006
2. CMS Gas Co. v. Argentine, ICSID Decision, ARB/01/08, Award 12 May 2005
3. Feldman, Mexico, ICSID ARB, 99/1, Aword 16 December 2002
4. LG v. Argentine, ICSID Decision, ARB/02/1 Award on liability 3 October/2006
5. Viendi Universal v. Argentine, ICSID Case ARB/97/3/Annulment Decision, 3 July 2002
6. محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پروتو رویه داوری بین‌المللی: سلب مالکیت و غرامت، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ اول، 1386