حل اختلافات سرمایه‌گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصاد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

معاهده منشور انرژی، معاهده‌ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه‌گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه‌گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش‌بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق‌سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Dispute Settlement in Energy Charter Treaty (ECT) and Legal effects of Iran's Accession thereto

نویسندگان [English]

 • Mohsen Sadeghi 1
 • Behnam Ghaffari Farsani 2
1
2
چکیده [English]

Energy Charter Treaty (ECT) is considered as a multilateral treaty in order to establish the legal rights and obligations on investment, trade and the other subjects on energy sector such as transit, environment and technology transfer in international level. This treaty has provided two dispute settlement mechanisms i.e. dispute settlement between an investor and a contracting party and dispute settlement between contracting parties. Some of the Iran's Regulations are in conflict with the content of ECT. In order to access, Iran, as an observer member of this Treaty, has obligation to correspond its own domestic provisions with the Treaty's content.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ECT
 • Dispute Settlement
 • Arbitration
 • Investment
 • Iranian Law
 1. Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
 2. Energy Charter Treaty, Available at: http://www.europa.eu/scadplus/leg/enlvb/127028.htm
 3. General Agreement on Tariff & Trade (GATT)
 4. http://www.encharter.org/
 5. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal
 6. North America Free Trade Agreement (NAFTA)
 7. Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects (PEEREA)
 8. The Energy Charter - An Introduction, Available at: http://www.encharter.org
 9. The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Award (the New York Convention)
 10. Walde, Thomas W., "Investment Arbitration under the Energy Charter Treaty in the Light of New NAFTA Precedents", in: Oil Gas & Energy Law Intelligence, volume I, March 2003, Available at: www.gasandoil.com.ogle.htm
 11. www.worldbank.org/icsid/caseno.ARB/03/24
 12. جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ اول، 1381.
 13. جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، تهران، دانشگاه تهران، 1378
 14. صادقی، محسن، «موافقت‌نامه راجع به اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت (موافقت‌نامه تریمز) و آثار حقوقی الحاق ایران به آن»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 9 سال 1385، صص 167 به بعد.
 15. قواعد آنسیترال (UNCITRAL) در مورد آیین رسیدگی به اختلاف
 16. متن معاهده منشور انرژی و ضمائم آن، ترجمه مسعود طارم سری و مسعود هاشمیان، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1384.
 17. مصلحی، علی‌حسین و محسن صادقی، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR)»، مجله نامه مفید، سال دهم، شماره 46، بهمن و اسفند 1383
 18. هاشمیان، مسعود، «خلاصه نتایج و مطالعات گروه‌های کاری ECT و توصیه‌های سیاستی»، گزارش دوم، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، بهار