نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دوره‌ای کردن مقر سازمان ملل متحد: مبانی حقوقی و ارزش راهبردی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر حقوق بین الملل

چکیده

عادلانه‌سازی روابط بین‌المللی، از جمله خواسته‌ها و مطالبات ایران در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین‌المللی، در قالب‌ها و چارچوب‌های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال‌طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی‌ترین خواسته‌های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت‌های نظری است که فارغ از توانمندی‌های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
در این نوشتار، مبانی حقوقی بین‌المللی راهبرد عادلانه‌سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Critics on the Parliament's Draft Concerning Change of the UN's Headquarter

نویسنده [English]

  • Nader Saed
  1. http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=2944
  2. Kirgis, Frederic L. "Alleged Monitoring of United Nations Telephone Calls", ASIL Insights, March 2004, http://www.asil.org/insigh127.cfm.

3. دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح پیگیری انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از امریکا»

4. منشور سازمان ملل متحد