تأثیر سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

حضور گسترده سازمان‌های غیردولتی در فعالیت‌های گوناگون بین‌المللی سبب بروز برخوردهای اجتناب‌ناپذیر میان منافع آنها و دولت‌ها شده است. از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیون‌های عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده ‌است. ازجمله در سال 1385، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز می‌کرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد. اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانون‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شود؟ در پاسخ، به‌نظر می‌رسد قصد فیفا عدم مداخله دولت‌ها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولت‌ها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالت‌های دولتی را در امور داخلی‌اش برنمی‌تابد، به حالت عادی بازگرداند. این رفتار را نه می‌توان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانون‌گذاری بین‌المللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازمان‌های غیردولتی و قدرت هماهنگ‌سازی قوانین در سطح جهان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Non-Governmental Organizations on Domestic Law: The Case of “FIFA”

نویسنده [English]

  • Amir Maghami
چکیده [English]

Extensive participation of Non-governmental Organizations (NGOs) in various international activities leads to unavoidable conflicts as to their interests and States interests. FIFA’s decisions on suspension and expulsion of some members, sometimes is interpreted as intervention in States internal affairs. A case in point is FIFA’s decision to force Iranian government to make revision to Statute of Iranian Football Federation that despite its conformity with Iranian laws was contrary to the FIFA standards. FIFA suspended the federation because the statute legalized intervention of the government in the federation affairs as an NGO. The dismissal of the president of national football federation by the president of the Physical Education Organization and the vice-President has been an obvious example of the intervention. Various political, social and economic consequences of this suspension caused the acceptance of FIFA's provisions by Iran, and thus making revision to the statute. But the important question as to the behavior of FIFA is whether or not it is an international law-maker? It seems that FIFA’s action is based on non-intervention of governments in football. Therefore FIFA’s attempts should not be considered as intervention in the affairs of governments. The action of FIFA is an effort of a non-governmental organization for “return to usual state” by resorting to public opinion. FIFA can not accept intervention of States in the internal affairs of NGOs. In the author’s this should not be interpreted as opinion an intervention, political act or international law-making by FIFA. However FIFA’s actions show the power of a non-governmental organization toward harmonization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FIFA
  • (Iranian) Football Federation
  • (Iranian) Physical Education Organization
  • the Statute
  • International Non-Governmental Organization
1. بیگ‌زاده، ابراهیم، «تأثیر سازمان‌های غیردولتی در شکل‌گیری و اجرای قواعد بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 15، تیر 1374.
2. بیگ‌زاده، ابراهیم، «سازمان‌های غیردولتی و حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 32، دی 1379.
3. تقی‌زاده انصاری، مصطفی، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران، قومس، چاپ اول، 1380.
4. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1381.
5. قربان‌نیا، ناصر، «شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی» در:
http://www.hawzah.net/Per/Magazine/NM/014/nm01403.asp 2008-02-25
6. کثیریان، کیوان، و سمیه قاضی‌زاده، کتاب جام جهانی فوتبال، آنیسه‌نما، تهران، چاپ اول، 1385.
7. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص لایحه نحوه فعالیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در کشور، مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، سال اول، شماره چاپ 216، شماره دفتر ثبت 177، تاریخ چاپ 1383/5/12.
8. مقامی، امیر، رویایی در تعلیق، روزنامه اعتماد ملّی، 14 آذر 1385.
9. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، 1383.
10. موسی‌زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، میزان، تهران، چاپ دوم، 1380.
11. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، میزان، تهران، چاپ اول، 1384.
12. Gilson, Eric T., Exploring the Court of Arbitration for Sport, Law Library Journal, 2006, Vol. 98, No. 3.
13. http://fifa.com/en/media/index/0,1369,126229,00.html?articleid=126229 - 2006-12-09
14. http://www.fifa.com
15. http://www.hawzah.net/Per/Magazine/NM/014/nm01403.asp 2008-02-25
16. http://www.hoqouq.com/law/article464.html 2007-02-21
17. http://www.nf-board.com
18. http://www.nf-board.com/statutes.htm 2007-02-23
19. http://www.servas.org/siexco/images/0/07/The_Swiss_Civil_Code_in_English.pdf
20. http://www.uia.org/legal/app411.php 2007-02-21
21. http://www.uia.org/uia/profilen.php 2007-02-18
22. Subjectivity in International Law, Grasimos Fourlanos, 53 Nordisk Tiddsskrift int'l Ret, 9, 1984.
23. The International Relations Dictionary, No. 417.