تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش‌بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به‌رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی‌ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش‌های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه‌حل‌های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می‌توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restraining Academicians' Right to Access to Court by the Supreme Council of Cultural Revolution!?

نویسندگان [English]

  • Keyvan Sedaghati
  • Zohreh Amir Aftabi
  1. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، انتشارات شریف، سال 1381.
  2. صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، چاپ نخست، 1372.
  3. کی‌نژاد، محمدعلی، «جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری در سطح کلان»، مجله گفت و گو، سال 1383، ش 7.
  4. مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال‌های 1363 تا 1367.
  5. نبئی، محمدتقی، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بی‌تا.
  6. همشهری (روزنامه)، سال 18، شماره 5018.

7. http://www.irisn.com/akhbar/1383/13831027/13831026_irisn_00003.htm