یک گام به پس، چند گام به پیش نگاهی به تازه‌ترین دادنامه پرونده خون‌های آلوده با رویکردی نو به زیانِ افزون برخون‌بها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

وکیل پایه یک دادگستری


عنوان مقاله [English]

One Step Back, Few Steps Forward: The Case of Contaminated Bloods Revisited

نویسنده [English]

  • Ali Saberi