قتل و صدمه بدنی در منازعه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکتر در حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه

چکیده

علی‌رغم آنکه قاضی همیشه در صدد کشف حقیقت امر و تعیین فاعل عمل مجرمانه است ولی متأسفانه در همه موارد امکان چنین امری وجود ندارد. در این‌گونه موارد قانون‌گذار در واقع برای فصل خصومت و نه کشف حقیقت چاره اندیشی می‌کند. چاره اندیشی مقنن در این مورد جنبه مصلحتی دارد و حق مدارانه نیست. چون ممکن است فردی بی‌آنکه مرتکب عمل مادی منجر به نتیجه خاص شده باشد به جای دیگری مجازات شود. در اینجا می‌توان از مفروض انگاشتن عنصر مادی جرم توسط قانون‌گذار سخن گفت و ماده 615 قانون مجازات اسلامی درباب قتل و صدمات بدنی در حین نزاع را می‌توان از این‌گونه موارد دانست. این مقاله ابعاد مختلف این امر را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Homicide or Injury in Battle

نویسنده [English]

  • Mansoor Rahmdel
چکیده [English]

Although the judge always tries to find the truth and detect the perpetrator of a crime, but unfortunately, it is impossible in all cases. Regarding these situations the legislator in fact not for finding the truth but for solving the problem provides some rules. The legislator's action in these cases is only based on convenience not thanking the truth. As it may happen that the convicted and sentenced person has not done any part of the actus reus that has lead to a specified result. So, in these cases it could be said that the legislator has presumed the actus reus. It seems that section 615 of Islamic Penal Code is a kind of these rules. The present paper considers the different dimensions of the battle that leads to homicide or injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homicide
  • Injury
  • Battle
  • The known perpetrator
  • The unknown perpetrator