نقش سند رسمی در بیع املاک

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

چکیده

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می‌دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی‌توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می‌باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم‌بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می‌تواند یکی از چالش‌های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Official Documents in Real Estate Transactions

نویسنده [English]

  • Hamid Abhari
چکیده [English]

 
The role of official documents in real estate transaction is one of the most significant issues of the post 1931 Registration Act. One may identify two main opinions in this concern: Some see registration of the transaction in an official document as a fundamental element of a sell contract, without which a contract is to be considered as void. According to the second opinion the transaction is a valid one, yet it can not be proved unless it has been officially registered. After presenting different opinions in this subject, I will conclude that there can be no unified rule for all types of the real estates. That is to say, we must make a distinction between real estates which benefit from official registration records, and those which lack such a record. In some, official registration is a fundamental element for the validity of the transaction, and in some others, it does not play such a role. Taking this distinction and the theoretical foundation of registration provisions seriously would enable us to tackle one the existing challenge to the real estate transaction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sell Contract
  • Real Estate
  • Official Document
  • Registration