ملاحظاتی پیرامون بهینه‌سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشیار سابق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

چکیده

 بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای‌بک (Buy Back) به‌عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می‌کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله‌ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه‌های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی‌های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه‌سازی آنها را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Need for Improvement of Buy Back Contracts in Iran's Oil Industry

نویسنده [English]

  • Behrooz Akhlaghi
چکیده [English]

As a legal institution, the so called "buy back contract" play a significant role in the field of gas and oil transactions of our country for more than 15 years. Since its practical introduction, there has been a kind of ambiguity and secrecy with this new legal institution. Such an ambiguity and the secrecy seems to be the main obstacle for an appropriate and objective critical analysis of these contracts by academician, as well as other experts. The main task of this article is to offer certain suggestions and solutions to improve of buy back contract in Iran by shedding some lights on their shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • buy back contract
  • Oil Industry
  • Gas and Oil Transactions
  • Iran's Oil Industry