جرم‌انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 در جرم‌انگاری انکار هولوکاست، به‌عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می‌شویم. این حق به‌عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می‌کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می‌کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه‌ای تعیین کننده است. جرم‌انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می‌شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش‌گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی‌تأثیر نبوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights and Criminalization Holocaust Denial: Conflict or Compatibility?

نویسنده [English]

  • Mohammd Ghorbanpour
چکیده [English]

In criminalizing Holocaust Denial, as a kind of limitation on Freedom of Expression, always there is a question: is this attitude towards denying a historical fact in accordance with the human rights standards? Freedom of Expression has a fundamental role in democratic countries. It is also effective in benefiting from other human rights. When we take into account the population structure, culture, history and civilization of countries, we understand that social changes have a principal role in shaping social needs and these social changes and needs have a strong effect in legislation. Criminalization of Holocaust Denial in some societies is based upon legitimate aims, such as protection of others' rights, public order, security and responsibility to protect against genocide. Meanwhile we believe that Criminalization of Holocaust Denial is not always based on the aforementioned legitimate goals and in fact it is affected by political factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Expression
  • Holocaust Denial
  • Genocide
  • Racial Discrimination
  • Hated Speech
  • Human rights