حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگامی با تحولات بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

 آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می‌کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی‌های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین‌المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به‌طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right of Children with Disabilities to Education in Iran: Necessity of Accompaniment with International Developments

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaee 1
  • Mostafa Elsan 2
چکیده [English]

Realization of rights offering children with disabilities equal opportunities is an important issue. The purpose of this article is to examine these rights in both national and international law, and thus statutes to propound certain constructive suggestions to the national legislator. A comparison of the Iranian legal system with international documents and the U.S law demonstrates the necessity of certain reforms in the field of educational rights of children with disabilities. Although "the Iranian Comprehensive Act for Protection of Persons with Disabilities", provide these people certain human rights, still in regard to their educational rights the Act is in need of some modifications. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children with Disabilities
  • Right to Education
  • citizenship rights
  • International Documents
  • Law of Iran
  • US Law