سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

 اشتغال به‌عنوان یک مسأله تأثیرگذار در زندگی انسان امروزه از پشتوانه حمایتی خوبی در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی برخوردار شده و به‌عنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصاً در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص، اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصتهای شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در این راستا اسناد بین‌المللی مربوطه بویژه کنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت وظایف مشخصی را برای دولتها ترسیم نموده‌اند ضمن اینکه در عرصه حقوق داخلی، در قوانین ایران نظام حمایتی حداقلی پیش‌بینی شده است. در ادامه، این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرایند ظهور حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه اشتغالی، سیاستهای حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms to Protect "The Right to Work" of Persons with Disabilities in the Iranian Legal System and International Human Rights Documents

نویسنده [English]

  • Shahram Zarneshan
چکیده [English]

As an important right, right to work is supported by international human right documents, as well as the Iranian legal system. As to the persons with disabilities, due to their special conditions, adopting appropriate protective policy is considered for equal access to employment situations. In this respect, convention on the rights of persons with disabilities indicates that States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labor market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. This article deals with "the right to work" in the above mentioned convention and other international instruments. In addition, this article will examine the Iranian legal system in regard to right to work and employment of persons with disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Right to Work
  • Persons with Disabilities
  • employment
  • Human rights
  • Social Justice