بازداشتگاه مناسب برای معلولان زندانی از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و دانشگاه نانت فرانسه

چکیده

 اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب می‌نماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسب‌سازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

European Court of Human Rights and Appropriate Prison for Persons with Disabilities

نویسنده [English]

  • Hasan Moradzadeh
چکیده [English]

"The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms" do not directly provide persons with disabilities with particular rights.  Nor does it lay down specific standards to treat individuals in jail, be them with or without disabilities. Nevertheless, the fact remains that imprisonment of persons with disabilities without taking into account their particular conditions in their jail may lead to violation of article 3 of the European Convention, according to which "no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment". The practice of the European Court of Human Rights in regard to suitability of a prison for persons with disabilities is the main focus of this article. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison
  • European Convention on Human Rights
  • Persons with Disabilities