آسیب‌شناسی لایحه قانون مجازات اسلامی از منظر عقلانیت گفتاری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

 متون قانونی به عنوان پدیده‌ای زبانی می‌توانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفه‌های این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیده‌اند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیه‌هایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوه‌ای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathology of the Draft of Islamic Penal Code in the light of Speech Rationality

نویسنده [English]

  • Ghasem Mohammadi