قرار جلب‌ اروپایی‌ و تأثیر آن‌ بر حقوق استرداد مجرمین‌ در اتحادیه‌ اروپا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

استرداد مجرمین‌ یکی‌ از ابزارهای‌ معاضدت‌ بین‌المللی‌ در امور کیفری‌ است‌ که‌ از دیرباز به‌ موجب‌ قراردادهای‌ دو یا چندجانبه‌ در روابط‌ میان‌ کشورهای‌ مختلف‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفته‌ است‌. چندی‌ است‌ که‌ افزایش‌ بزه‌کاری‌ فراملی‌ در سطح‌ اروپا، کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ اروپا را به‌ چالشی‌ جدید در پیکار با این‌ پدیده‌ کشانده‌ و نارسایی‌های‌ روش‌ سنتی‌ استرداد مجرمین‌ در مبارزه‌ سریع‌ و مؤثر با آن‌ را نمایان‌ ساخته‌ است‌. در برابر این‌ وضعیت‌، دول‌ عضو اتحادیه‌ صدور قرار جلب‌ اروپایی‌ را به‌ عنوان‌ جایگزینی‌ برای‌ استرداد مجرمین‌ پیش‌بینی‌ کرده‌اند که‌ محدودیت‌های‌ آن‌ را ندارد و تحولی‌ در حقوق استرداد مجرمین‌ در این‌ کشورها ایجاد کرده‌ است‌. مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ محدودیت‌های‌ مذکور و تحول‌ جدید پیش‌آمده‌ در این‌ زمینه‌ می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

European Arrest Warrant and its Impact on Extradition Law in the European Union

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi
چکیده [English]

Extradition is one of the old measures of international judicial assistance in criminal matters which is agreed in bilateral and multilateral conventions. As a result of the increase of transnational offences in Europe, the member states of the European Union have faced to a new challenge in combating these offences and insufficiencies of classic procedure of extradition has been revealed. Facing this situation, the member states of the European Union have replaced European arrest warrant to extradition. The new mechanism does not have the restrictions of extradition and has caused an evolution in extradition law in these countries. The present article examines the above-said restrictions and the evolution which is appeared in this matter.