مفهوم‌، انواع‌ و قواعد حاکم‌ بر قراردادهای‌ عمومی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

با وجود آنکه‌ عقود و قراردادها و اصول‌ و قواعد معاملات‌ از موضوعات‌ مهم‌ حقوق مدنی‌ است‌، در این‌ مباحث‌، قراردادهای‌ عمومی‌ دولت‌ مانند مقاطعات‌، امتیازات‌ نفتی‌، قرارداد کار، قراردادهای‌ بانکی‌ و بیمه‌، در مرکز توجه‌ و مطالعه‌ قرار ندارد؛ اصول‌ و احکام‌ این‌ قراردادها ـ که‌ به‌ مقتضای‌ نیاز دولت‌ و سازمان‌ها، در طول‌ زمان‌ ابداع‌ و متداول‌ شده‌ است‌ ـ را به‌ طور پراکنده‌ و ناقص‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ حقوق مانند حقوق اداری‌، کار، تجارت‌، حقوق نفت‌، حقوق بانکی‌ و بیمه‌ می‌توان‌ یافت‌. ما در این‌ مقاله‌ کوشش‌ کرده‌ایم‌ مفهوم‌ قرارداد عمومی‌، فرق آن‌ با قراردادهای‌ حقوق مدنی‌، و اهم‌ این‌ نوع‌ قراردادها را که‌ از لحاظ‌ حقوقی‌ موضوع‌ مهمی‌ است‌ و از لحاظ‌ منافع‌ مالی‌ دولت‌ و سازمان‌ها قراردادهای‌ کلانی‌ را تشکیل‌ می‌دهد، یک‌جا مورد بررسی‌ قرار دهیم‌ و آن‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ مقدمه‌ای‌ بر این‌ قبیل‌ مطالعات‌، مورد استفاده‌ دانش‌ پژوهان‌ قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept, Kinds and Rules Governing Public Contracts

نویسنده [English]

  • Manuchehr Tabatabai Motameni
چکیده [English]

Contracts and transactions are considered as important issues in the civil code of Iran. However, public contracts that concluded between the state and a private person pose some complicated problems in public spheres. It is obvious that a state remains a state even if it acts as a party of a contract. In this article, the concept, different kinds and general rules governing public contracts such as petroleum concessions, labour contracts, banking contracts, insurance and... are examined.