مدخلی‌ بر نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ به‌ عنوان‌ معیاری‌ برای‌ سنجش‌ پویایی‌ و رونق‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ هر کشور بویژه‌ از منظر کشورهای‌ نیازمند توسعه‌ انکار ناپذیر است‌. استفاده‌ از مکانیسم‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ از جمله‌ راه‌کارهای‌ مؤثر و قوی‌ در این‌ مورد است‌. با وجود این‌ در ایران‌ پس‌ از تصویب‌ اولین‌ قانون‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در سال‌ 1334، این‌ کشور به‌ واسطه‌ فقدان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ کارآمد در این‌ زمینه‌ با چالش‌های‌ جدی‌ روبه‌رو بوده‌ است‌. وجود مشکلات‌ و نارسایی‌های‌ موجود باعث‌ گردید تا پس‌ از گذشت‌ حدود 48 سال‌، قانون‌ جدید تشویق‌ و حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در سال‌ 1381 تصویب‌ و لازم‌الاجرا گردد و گامی‌ مؤثر در ترمیم‌ نواقص‌ و اشکالات‌ موجود برداشته‌ شود. اما تصویب‌ قانون‌ جدید نیز موجبات‌ ترضیه‌ خاطر کامل‌ سرمایه‌گذار را بویژه‌ از حیث‌ تضمین‌ حقوق و منافع‌ او فراهم‌ نساخته‌ و از پاره‌ای‌ جهات‌ نیازمند برداشتن‌ گام‌های‌ مؤثرتر در تحقق‌ هرچه‌ مطلوبتر این‌ مهم‌ یعنی‌ تقویت‌ کارایی‌ نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An outline to Iranian Legal System on the Foreign Investment

نویسنده [English]

  • Mostafa Mandegar
چکیده [English]

According to historical data, the Iranian government turned to heavy borrowing from Western financial institutions. In most cases, these were utilized for lavish consumption purposes. Many of these carried clear monopoly rights which conferred a somewhat unpleasant connotation to the term "Concession" in the eyes of most Iranian saw this as mortgaging the country for a pittance. Disappointing though the fates of these venturers proved to be, they gave the country a pool of experience about positive and negative sides of foreign economic participation and the need to approach it in a systematic way. Consequently, enacting of the basic regulations as the foreign investment was made subject to a new set of requirements. In 1955, the first law was entitled "Law for the Attraction and Protection of Foreign Investment" (LAPFI). According to this law foreign direct investment in Iran is only allowed through participation in the equity capital of existing legal entities of newly created joint ventures. The legal facilitates, as it turned out, were contained through the subsequent regulations concerning foreign investment in Iran under the name of "Foreign Investment Promotion and Protection Act" (FIPPA) was ratified by the parliament in 2002. FIPPA's Replacement of LAPFI has further enhanced the legal framework and operational environment for foreign investors in Iran.