ابعاد حقوقی‌ بانکداری‌ اینترنتی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 ظهور و گسترش‌ پدیده‌ «اینترنت‌»، رشد روزافزون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ را در پی‌ داشته‌ است‌. علی‌رغم‌ تهدیدهای‌ عمده‌ای‌ که‌ از نظر امنیت‌ و نفوذ در فضای‌ اینترنت‌ وجود دارد، فرصت‌های‌ ایجاد شده‌ در این‌ شیوه‌ مبادله‌، ارجحیت‌ آن‌ را در اکثر موارد، نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ سنتی‌ محرز ساخته‌ است‌. در این‌ زمینه‌، نظام‌ پولی‌ و بانکی‌ به‌ دلیل‌ حساسیت‌ مسأله‌ و ارتباط‌ پول‌ و امور مالی‌ و بانکداری‌ با اقتصاد ملی‌ و بین‌المللی‌، با احتیاط‌ و تدبیر دچار تحول‌ شده‌ است‌. در هر صورت‌، تجربه‌ موفق‌ مؤسسات‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ بیانگر ضرورت‌ استفاده‌ از بانکداری‌ اینترنتی‌ برای‌ تسریع‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و نقل‌ و انتقال‌ وجه‌ و اعتبار است‌. در این‌ مقاله‌، به‌ موضوع‌ بانکداری‌ اینترنتی‌، صرفاً از جنبه‌ مسائل‌ حقوقی‌ و قانونی‌ که‌ با توسعه‌ آن‌ مطرح‌ گردیده‌ یا قابل‌ طرح‌ است‌، نگریسته‌ می‌شود. بررسی‌ حاضر با تکیه‌ بر مقررات‌ داخلی‌ کشورها و تطبیق‌ بانکداری‌ اینترنتی‌ با تجارت‌ الکترونیکی‌ به‌ مفهوم‌ عام‌ آن‌، انجام‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Internet Banking

نویسنده [English]

  • Mostafa Elsan
چکیده [English]

Appearance and development of "Internet" has led to developing in "Electronic Commerce". In spite of strength threats, in view of security and illegally access to computer systems, chances in this means of communication and interchange, have preferred it to traditional systems. However, because of the importance and strategic concept of banking and monetary systems, movement in this field is very carefully and slow. Therefore, the successful experience of governmental and non-governmental entities in internet banking, indicate the essence of use of this structure to facilitate and expedite electronic commerce. In this paper, we discuss, in legal perspective, the threats and chances of internet banking.