حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ بین‌المللی‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌، مهم‌ترین‌ ابزار مالی‌ است‌ که‌ برای‌ تأمین‌ و تضمین‌ قراردادهای‌ بین‌المللی‌ بکار می‌رود. ویژگی‌های‌ خاص‌ ضمانت‌نامه‌ها بویژه‌ قاعده‌ استقلال‌ ضمانت‌نامه‌ از قرارداد اصلی‌، مانع‌ از این‌ است‌ که‌ بتوان‌ آنها را در قالب‌های‌ حقوقی‌ سنتی‌ از قبیل‌ ضمان‌ مدنی‌، جا داد و باید آن‌ را قرارداد خصوصی‌ دانست‌ که‌ تابع‌ اصول‌ و موازین‌ حقوق تعهدات‌ است‌. دعاوی‌ ناشی‌ از ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌، متأثر از همین‌ ویژگی‌ است‌ و عمدتاً حول‌ قاعده‌ استقلال‌ ضمانت‌نامه‌ از قرارداد اصلی‌، رخ‌ می‌دهد. دو مقوله‌ مهم‌ در دعاوی‌ ضمانت‌نامه‌ها، قانون‌ حاکم‌ و مرجع‌ صالح‌ است‌ که‌ در این‌ نوشته‌ به‌ آن‌ دو پرداخته‌ایم‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Settlement of Disputes in International Bank Guarantees

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohebbi
چکیده [English]

As an important financial instrument, bank guarantees are issued to secure international contracts. The characteristics of bank guarantee, in particular the principle of independence of guarantee from underlying contract require a particular definition of this instrument and as a private contract subject to the law of obligations, in general. The claims arising out of bank guarantees are to large extent co-related to its vary character and the principle of independence of guarantee from the basic contract. The two more important issues of such claims before the courts are the question of applicable law and competent court. In this article, these two questions are discussed in details. Hire-Purchase Contract and Barriers to it's Development in the Iranian Banking System Gholam Reza Moini Despite being new, Hire-Purchase is a contract which has been expanded a lot and many people whether governmental or private even in international level conclude this type of contract. Furthermore, one of the means of granting the credits to persons in the Iranian banking system is Hire-Purchase contracts. The contract has many special capabilities, hence Iranian legislator considered it as an appropriate means for granting of banking facilities. However some problems have raised barriers to development of Hire-Purchase contracts in the Iranian banking system.