عقد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ و موانع‌ گسترش‌ آن‌ در نظام‌ بانکی‌ ایران‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

یکی‌ از راه‌های‌ اعطای‌ تسهیلات‌ به‌ متقاضیان‌ در نظام‌ بانکی‌ ایران‌، استفاده‌ از عقد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ است‌. این‌ عقد که‌ سابقه‌ بسیار کمی‌ در ایران‌ دارد به‌ لحاظ‌ قابلیت‌های‌ ویژه‌ خود مورد توجه‌ قانون‌گذار ایران‌ قرار گرفته‌ و موادی‌ از آئین‌نامه‌ اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ و قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. با این‌ حال‌ وجود بعضی‌ مسائل‌ باعث‌ عدم‌ گسترش‌ عقد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ در نظام‌ بانکی‌ ایران‌ گشته‌ و محدودیت‌هایی‌ برای‌ بانک‌ها در استفاده‌ از این‌ عقد ایجاد کرده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hire-Purchase Contract and Barriers to it's Development in the Iranian Banking System

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Moini
چکیده [English]

Despite being new, Hire-Purchase is a contract which has been expanded a lot and many people whether governmental or private even in international level conclude this type of contract. Furthermore, one of the means of granting the credits to persons in the Iranian banking system is Hire-Purchase contracts. The contract has many special capabilities, hence Iranian legislator considered it as an appropriate means for granting of banking facilities. However some problems have raised barriers to development of Hire-Purchase contracts in the Iranian banking system.