شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ در کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

مواد 74 تا 77 کنوانسیون‌ بیع‌ بین‌المللی‌ کالا (1980)، به‌ مقوله‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ قرارداد اختصاص‌ یافته‌ است‌. ماده‌ 74 با بیان‌ حکم‌ کلی‌، از لزوم‌ جبران‌ خسارت‌ سخن‌ گفته‌ و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله‌ جایگزین‌ و رجوع‌ به‌ قیمت‌ رایج‌، به‌ عنوان‌ دو شیوه‌ جبران‌ خسارت‌ یاد کرده‌ است‌. ماده‌ 77 نیز به‌ قاعده‌ تقلیل‌ خسارت‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. بر اساس‌ این‌ قاعده‌، اگر زیاندیده‌ در جلوگیری‌ از وقوع‌ خسارت‌ کاهلی‌ کند، تا میزانی‌ که‌ می‌توانسته‌ است‌ جلوگیری‌ نماید، مستحق‌ مطالبه‌ خسارت‌ نخواهد بود.
اصول‌ مؤسسه‌ بین‌المللی‌ یکنواخت‌ کردن‌ حقوق خصوصی‌، اصول‌ اروپایی‌ حقوق قراردادی‌، حقوق فرانسه‌ و حقوق ایران‌ در زمینه‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از نقض‌ تعهد قراردادی‌ تفاوت‌هایی‌ با مقررات‌ کنوانسیون‌ دارند، که‌ در این‌ مقاله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Restitution of Contractual Obligation Breach in the International Sales of Goods Convention

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi
چکیده [English]

Articles 74 to 77 of the International Sales of Goods Convention 1980 are allocated to "breach of contract damages". Declaring a general rule, article 74 speaks about necessity of resorting damages and art. 75 & 76 consider the substitute transaction and the current price as two methods of restitution. Art. 77 points to "mitigation of loss". According to this rule, if the damaged party fails to mitigate, he is not liable to claim damages in the amount by which the loss should have been mitigated. Principles of UNIDROIT, PECL, French and Iranian Law about compensation of contractual obligation breach are different from the provisions of the Convention.