میزگرد راجع‌ به‌ ابعاد حقوقی‌ سرمایه‌ در شرکت‌های‌ سهامی‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Capital in Joint-Stock Companies (Round-table)