تأملی‌ بر قطعنامه‌ 1559 شورای‌ امنیت‌ در مورد حاکمیت‌ لبنان‌ و خروج‌ نیروهای‌ بیگانه‌ از این‌ کشور

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

معاون پژوهشی مؤسسه شهردانش، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی


عنوان مقاله [English]

Reflections on UN Security Council Resolution 1559 on Lebanese Sovereignty and Withdrawal of Foreign Forces

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani