آژانس‌ چندجانبه‌ تضمین‌ سرمایه‌گذاری‌ (میگا) و استانداردهای‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

امروزه‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ نقش‌ مهمی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ تمامی‌ کشورها، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و کمتر توسعه‌یافته‌ ایفا می‌نماید و به‌ همین‌ علت‌ کشورها توجه‌ خاصی‌ را به‌ آن‌ معطوف‌ کرده‌اند. یکی‌ از موانع‌ بازدارنده‌ پیش‌ روی‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، وجود ریسک‌های‌ غیرتجاری‌ در این‌ کشورها می‌باشد که‌ از جمله‌ این‌ ریسک‌ها می‌توان‌ به‌ ممنوعیت‌ انتقال‌ ارز، سلب‌ مالکیت‌، نقض‌ قرارداد، جنگ‌ و آشوب‌های‌ داخلی‌، و همچنین‌ تروریسم‌ اشاره‌ نمود.
آژانس‌ چندجانبه‌ تضمین‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ عنوان‌ جدیدترین‌ نهاد بین‌المللی‌ عضو گروه‌ بانک‌ جهانی‌، در سال‌ 1988 تأسیس‌ شده‌ است‌ تا با ارائه‌ پوشش‌های‌ تضمینی‌ در مقابل‌ چنین‌ ریسک‌هایی‌، موجبات‌ تشویق‌ هر چه‌ بیشتر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ را فراهم‌ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and Standards of Foreign Investment

نویسنده [English]

  • Masoud Sabour
چکیده [English]

Foreign investment plays an essential role in economic development of every country, specially in developing and less developed countries. However non-commercial risks, such as currency transfer, expropriation and similar measures, breach of contract, war and civil disturbances are important factors which impede foreign investments. The Multilateral Investment Guarantee Agency as a member of World Bank Group was established in 1988. MIGA can plays an important role in the encouragement of foreign investment complementing national and regional investment guarantee programs and private insurers of non-commercial risks.