ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

ضمانت‌نامه‌ بانکی‌ سندی‌ است‌ که‌ توسط‌ بانک‌ صادر می‌گردد و بانک‌ به‌ موجب‌ آن‌ در مقابل‌ ذی‌نفع‌ تعهداتی‌ را بر عهده‌ می‌گیرد. در حقوق ایران‌ مسأله‌ای‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌ و می‌باشد، رژیم‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ و اینکه‌ چه‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ بر آن‌ها حکمفرما می‌باشد. آیا تابع‌ مقررات‌ عقد ضمان‌ است‌ یا اینکه‌ مقررات‌ خاص‌ دیگری‌ در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ این‌ موضوع‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ نظریات‌ گوناگون‌ و نهایتاً نتیجه‌گیری‌ در این‌ خصوص‌ می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Bank Guarantee in the Iranian Law

نویسنده [English]

  • Alireza Masoudi
چکیده [English]

Bank guarantee is a document, which is issued by the bank and by which the bank undertakes to pay the mentioned sum of guarantee to the beneficiary in case of original promissor's violation and failure. However, in the Iranian civil code a contract of guarantee has many differences with bank guarantee in International Trade. The nature of bank guarantee in the Iranian legal system has been discussed in this article.