سلاح‌های‌ هسته‌ای‌، نقطة‌ تلاقی‌ حقوق توسل‌ به‌ زور و حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی‌ در پرتو رأی‌ مشورتی‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ (1996)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه Pierre Mandes France

چکیده

ممنوعیت‌ توسل‌ یا تهدید به‌ استفاده‌ از زور در روابط‌ بین‌المللی‌ اصلی‌ بنیادین‌ در نظام‌ حقوق بین‌الملل‌ محسوب‌ می‌شود که‌ صرفاً پذیرای‌ دو استثنای‌ دفاع‌ مشروع‌ و نظام‌ امنیت‌ جمعی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شده‌ است‌. اینکه‌ آیا حقوق بشردوستانه‌ بین‌المللی‌ به‌ آن‌ درجه‌ از رشد و استحکام‌ نائل‌ شده‌ که‌ کاربرد یا تهدید به‌ استفاده‌ از سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ را حتی‌ در مقام‌ دفاع‌ مشروع‌ تحت‌ تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه‌ مشورتی‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ (1996) محور بحث‌ این‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuclear Weapons as point of Coincidence of Jus ad bellum and Jus in bello

نویسنده [English]

  • Hasan Savari
چکیده [English]

As a fundamental principle, the use or treat to use of force is prohibited in international relations. Self-defence and UN collective security system are the only exceptions of this principle. Weather International Humanitarian law is high developed and stabilized which affects the use or treat to use of Nuclear weapons even in the self defence. The issue is studied in the shadow of advisory opinion of ICJ (1996).