رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

معاون پژوهشی مؤسسه شهر دانش، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی


عنوان مقاله [English]

Decision of the General Board of the Supreme Court about Hearing of Insolvency Claim Before Imprisonment in Context of Iran's International Obligations

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani