تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

معادن‌ یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد کشور محسوب‌ می‌شوند. محصولات‌ و فرآورده‌های‌ معدنی‌ پاسخگوی‌ بخش‌ مهمی‌ از نیازهای‌ جامعه‌ است‌. در جریان‌ فعالیت‌های‌ معدنی‌، انعقاد قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌، خرید و فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌ و به‌ ویژه‌ واگذاری‌ و انتقال‌ معدن‌ اجتناب‌ناپذیر است‌. انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی‌ منوط‌ به‌ تحقق‌ شرایطی‌ است‌. یکی‌ از شرایط‌ درستی‌ هر قرارداد آگاهی‌ طرفین‌ از حقوق و تعهدات‌ موضوع‌ آن‌ است‌ و بدون‌ این‌ آگاهی‌، قرارداد شکل‌ و قوام‌ نخواهد یافت‌. از آنجا که‌ معادن‌ عموماً در زیر زمین‌ بوده‌ و مشخص‌ نمودن‌ آنها از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ به‌ سهولت‌ امکان‌پذیر نیست‌، پای‌بندی‌ به‌ این‌ قاعده‌ در قراردادهای‌ انتقال‌ معدن‌ دشوار می‌نماید. چه‌، از یک‌سو قانونگذار قراردادی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ مجهول‌ باشد باطل‌ و بلااثر می‌داند و از سوی‌ دیگر، معادن‌ در هنگام‌ عقد قرارداد از لحاظ‌ کمّی‌ و کیفی‌ دقیقاً قابل‌ تعیین‌ نیستند. در این‌ مقاله‌ وضعیت‌ قراردادهای‌ انتقال‌ و واگذاری‌ معادن‌ در پرتو قاعده ضرورت‌ معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ معامله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conscious obligations in contracts on transfer of mines

نویسنده [English]

  • Ali Eslamipanah
چکیده [English]

One of the essential conditions for the validity of a transaction in the  Iranian legal system is that its subject-mater must be certain and definite.  In other words, the object of a transaction should not be ambigious and
uncertain. However in Contracts on transfer of mines, specially  subterrenean mines, respect of the condition is very hard. It appears that  in such cases expression of parties to the subject-matter and its  specifications is efficient for conclusion of the contract. Breach of the  obligations would have different effects which have been discussed in this  article.