محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

سردفتر اسناد رسمی

چکیده

حق‌ مالکیت‌ خصوصی‌ در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ از شأن‌ و منزلتی‌ بالا برخوردار گشته‌ است‌. با این‌ حال‌ ضرورت‌های‌ ناشی‌ از زندگی‌ شهری‌، قانونگذار را بر آن‌ داشته‌ تا با اتکا به‌ قدرت‌ حاکمه‌ خویش‌ (حقوق عمومی‌) و در راستای‌ تأمین‌ منافع‌ جمعی‌ در برخی‌ موارد به‌ محدود ساختن‌ حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ مبادرت‌ ورزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restrictions on the property rights of persons in laws and regulations of municipals

نویسنده [English]

  • Mohammad Salman Taheri
چکیده [English]

Private property rights of individuals have high rank dignity both in the Constitution or ordinary laws. However the necessities of life in the cities have made the legislature to rely on its sovereignty power (public law) in order to restrict those rights in conformity with public benefits.