حمایت‌ از حق‌ خلوت‌ آدمیان‌ در عصر اطلاعات

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

حق‌ خلوت‌ آدمیان‌، و یا به‌ تعبیری‌ دیگر حرمت‌ حریم‌ خصوصی‌ افراد، در زمره یکی‌ از مصادیق‌ حقوق اساسی‌ بشر به‌ شمار می‌رود که‌ اسناد بین‌المللی‌ و قوانین‌ ملّی‌ در مورد آن‌ سخن‌ها گفته‌اند. با وجود این‌ توسعه تکنولوژی‌های‌ نوین‌ جمع‌آوری‌، ذخیره‌سازی‌، پردازش‌، و انتقال‌ اطلاعات‌ باعث‌ شده‌ که‌ این‌ حق‌ به‌ انگیزه‌های‌ مختلف‌ مورد تعرض‌ قرار گیرد، تعرضی‌ آن‌ چنان‌ سخت‌ و بی‌محابا که‌ اگر تمهیدی‌ مؤثر جهت‌ مبارزه‌ با آن‌ اندیشیده‌ نشود، بقاء «حق‌ خلوت‌ آدمیان‌» مردّد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protecting privacy in an information age

نویسندگان [English]

  • Helen Nissenbaum
  • Trans. by Abbas Imani
چکیده [English]

Privacy right of people is one of the basic human rights which reflected in international documents and national laws. However the new technological developments regarding to collecting, processing, and transformation of information have caused some to offend this right, which is being done so by different motivations. If there wouldn't be an effective solution to keep the right safe, the survival of "human privacy rights" is in danger.