تاریخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌ ناظر بر چک

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

History and necessity of amendment to laws relating to cheque

نویسنده [English]

  • Behrouz Akhlaghi