استقرار دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌: بیم‌ها و امیدها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

مدرّس دانشگاه و معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

چکیده

اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ در اول‌ ژوئیه‌ 2002 قوت‌ اجرایی‌ یافت‌. این‌ سند برای‌ اولین‌ بار نهادی‌ دائمی‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ مستقر نمود که‌ به‌ شماری‌ از جرائم‌ بین‌المللی‌ افراد رسیدگی‌ می‌نماید. برخی‌ نسبت‌ به‌ این‌ که‌ چنین‌ محکمه‌ای‌ بتواند به‌ صورت‌ مستقل‌ و بی‌طرف‌، صلح‌ و عدالت‌ را در هم‌ آمیزد و از میان‌ آن‌ مأمنی‌ قابل‌ اعتماد برای‌ جامعه‌ بشری‌ به‌ ارمغان‌ آورد خوشبین‌ هستند و شماری‌ دیگر در این‌ مورد اظهار تردید می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment of International Criminal Court: concerns and hopes

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani
چکیده [English]

The statute of International Criminal Court came into force on July 1st 2002. For the first time this document established a permanent institution in international sphere which can try some international crimes of individuals. Some are very optimistic that such a tribunal could as an independent and neutral court safeguard peace and justice for the International Community, but some doubt about it.