قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار بازدید کننده، دانشگاه سیارکوز

2 استادیار آیین دادرسی مدنی و بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

نظام حقوقی کامن‌لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان‌های پیچیده‌ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل‌لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن‌لا را درنوردیده است و هم‌اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل‌لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده‌ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می‌گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش‌آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل‌لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می‌تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Class Action Code: A Model for Civil Law Countries

نویسندگان [English]

  • Author Professor Antonio Gidi 1
  • Translator Majid Pourostad 2
1 Visiting Assistant Professor, Syracuse University; LLB, Federal University of Bahia; L.L.M. and Ph.D., PUC University, Sao Paulo; SJD, University of Pennsylvania Law School
2 Assistant Professor of Civil Procedure and Member of Law Faculty at the Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The author proposes the enactment of a Class Action Code in civil law countries. The proposed model code extensively regulates all aspects of modern class actions, including standing, adequacy, prerequisites, certification, notice, proof, settlement, judgment, res judicata, lis pendens, attorney fees, injunctive class actions, class action for damages, calculation of damages, distribution of the award, fund for group rights, defendant class actions, etc.
The objective is to inspire the creation of the best possible code for class action suits, in light of the needs and peculiarities of civil law countries and the international experience with class actions. Although the proposal is focused primarily on civil-law countries, it may also prove useful to common law countries considering the adoption or improvement of class action rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class Action
  • collective action
  • Group Rights
  • Associational Standing
ترجمه مقاله است و فاقد فهرست منابع می باشد.