قابلیت انتساب ادله الکترونیک

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن‌سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل‌ساز و داده‌پیام، متخصصین علوم رایانه‌ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده‌اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان‌بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می‌شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب‌تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان‌بخش‌تر است.
به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل‌ساز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feature Assignment in Electronic Evidence

نویسنده [English]

  • Dr. Iraj Behzadi
Graduated Ph.D. of Private Law, School of Law, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Almost nothing remains of the third millennium, directly or through the new information and communication technologies is associated. In order to secure and ensure the authenticity of electronic signatures in the diagnosis, also prove the relationship between the instrument and data assignment message, the computer sciences experts to develop two technologies in this field. A symmetric encryption or single key that has been saymtryk and was somewhat reassuring, electronic signature feature of this approach is attributable to the issuer. The latter is asymmetric cryptographic techniques; the two keys are mathematically related and complementary to an algorithm used. This type of encryption has a greater level of security enjoyed, there is no possibility of falsification and distortion, attributable to the issuer in terms of functionality is more reassuring.
In terms of capacity allocation electronic evidence, while the concept of electronic signatures, it is divided into two types of electronic signature, simple and reliable. As a simple electronic signature to sign documents contained in normal, it is an undeniable question. But sure the electronic signature as certificate, merely alleged capabilities of forgery and both terms in compliance with the principles and rules of construction are attributable to original creator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Evidence
  • Feature Assignment
  • Electronic Signatures
  • Symmetric Encryption
  • Asymmetric Encryption

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
امامی، سید حسن. حقوق مدنی. جلد ششم. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات اسلامیه، 1387.
جلالی فراهانی، امیرحسین. درآمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری. چاپ اول. تهران: نشر خرسندی، 1389.
دوبلفون، زویه لیان. حقوق تجارت الکترونیک. چاپ دوم. ترجمه ستار زرکلام. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390.
زرکلام، ستار. «چالش‌های حقوقی نگهداری مطمئن از سوابق الکترونیکی بانکی». مجله حقوق بانکی 1 (بهار و تابستان 1391): 24-5.
شمس، عبدالله. ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات دراک، 1390.
کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال). اعتمادسازی در تجارت الکترونیکی، مسائل حقوقی مرتبط با استفاده بین‌المللی از شیوه‌های گواهی امضای الکترونیکی. ترجمه ستار زرکلام. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390.
مظاهری، رسول، و علیرضا ناظم. «ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال». ماهنامه کانون 86 (1387): 117-89.
ملک‌آرا، محمدرضا. «قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی ایران و فرانسه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 1386.
ب) منابع انگلیسی
Anjanette, H.Raymond. “Electronic Commerce and the New Uncitral Draft Convention.The Computer & Internet Lawyer Journal 23 (August 2006): 9-16.
Argentina, Lev de Firma Digital (2001) Article 25 (c).
The Oxford English Dictionary. Oxford: University Press, 2007.